SEMINAR O SAMOPOMOĆI I SAMOSPAŠAVANJU

U organizaciji Komisije za speleologiju HPS-a i Speleološkog odsjeka Liburnija PD Paklenica 01.veljače 2015. organiziran je Seminar o samopomoći i samospašavanju. Seminar je održan u planinarskom domu Paklenica, te je okupio 28 polaznika iz 8 speleoloških udruga.   

SPELEOLOŠKI ISPITI KOMISIJE ZA SPELEOLOGIJU HPS

Na planinarskom domu Paklenica su 31.siječnja 2015. održani speleološki ispiti Komisije za speleologiju HPS, na kojima su provjerena teorijska i praktična znanja iz speleologije. Domaćini ispita bili su članovi SO Liburnija PD Paklenica a ispitnu komisiju su sačinjavali instruktori speleologije Ana Bakšić, Damir Basara, Vlado Božić, Čedo Josipović, Nikolina Marić i Dalibor Paar. Od 11 prijavljenih kandidata, 9 ih je pristupilo […]

Poziv za sudjelovanje na stručnom seminaru o izradi speleološkog nacrta

Imajući na umu da je jedan od osnovnih ciljeva istraživanja upravo topografsko snimanje objekta i izrada speleološkog nacrta, SO PD Imber u suradnji sa KS HPS organizira Stručni seminar o izradi speleološkog nacrta te poziva speleološke klubove i odsjeke iz cijele Hrvatske da se uključe i sudjeluju u što većem broju. U okviru seminara će se održati niz teorijskih i […]

Naša Nina položila za Instruktora speleologije, čestitamo!

U Starigradu Paklenica su 01. i 02.veljače 2014. održani speleološki ispiti Komisije za speleologiju HPS, na kojima su provjerena teorijska i praktična znanja iz speleologije. Članovi ispitne komisije bili su instruktori speleologije Aida Barišić, Teo Barišić, Damir Basara, Vlado Božić, Igor Jelinić i Dalibor Paar uz pomoć kandidata za instruktora Nikoline Marić. Od 8 prijavljenih kandidata, 6 je pristupilo ispitu […]

Speleološki odsjek

je osnovan 2006. godine i danas broji desetak članova. U ovom kratkom vremenu odsjek je samostalno nabavio,svu potrebnu opremu. Istražio i obilježio dvadesetak jama na području Omiške Dinare, Mosora, Biokova i Velebita. Članovi SO Imbera su aktivno sudjelovali na seminarima: Speleo spašavanja, izrade nacrta speleološkog objekta, proklesavanja u speleo objektima te stručnog seminara o izradi i vrednovanju speleo nacrta. Najznačajniji […]

3. Speleološka škola

Speleološka škola u organizaciji SO PD Imber počinje 18. veljače (utorak) u 20,00 sati. Program škole predviđa teorijska predavanja koja će se održavati utorkom u večernjim satima, praktičan rad na suhoj stijeni i u speleološkim objektima u okolici Omiša. Teorijska nastava obuhvaća sve aspekte speleologije: upoznavanje sa speleološkim objektima, opremu, tehnike istraživanja, opasnostima u podzemlju… Praktična nastava na suhoj stijeni […]

4. Speleološka škola

Speleološka škola u organizaciji SO PD Imber počinje 24. veljače (utorak) u 20,00 sati. Program škole predviđa teorijska predavanja koja će se održavati utorkom u večernjim satima, praktičan rad na suhoj stijeni i u speleološkim objektima u okolici Omiša. Teorijska nastava obuhvaća sve aspekte speleologije: upoznavanje sa speleološkim objektima, opremu, tehnike istraživanja, opasnostima u podzemlju… Praktična nastava na suhoj stijeni […]

PRVI INSTRUKTOR SPELEOLOGIJE I NOVI SPELOLOG U DRUŠTVU!

U Šibeniku su 28. siječnja 2012. održani speleološki ispiti Komisije za speleologiju HPS, na kojima su provjerena teorijska i praktična znanja iz speleologije. Članovi ispitne komisije bili su instruktori speleologije Ana Bakšić, Teo Barišić, Aida Barišić, Damir Basara, Vlado Božić, Goran Rnjak i Dalibor Paar uz pomoć kandidata za instruktore Antonia Kovačića i Ronalda Železnjaka.

OKINETON-DOKINETON

Jama na Mosoru, -44m dubine i 66m dužine Dana 18.12.2011. Proslava koja se odigrala u domu na Putalju, povod 100 godina speleologije u PD Mosora iz Splita ostavila je danak na mene, ali ipak nakon više poziva, uspija san se iskoprcat iz kreveta, te onako bauljajući dovući se na kavu, gdje su već čekali Roko i Toni, gledajući u čudu […]

Imberaška jama na Biokovu -138m

Dana 5.-6.11.2011. SO Imber u sastavu od 6 članova; Željko Marunčić- Bospor, Nikolina Marič-Nina, Marko Prelas, Antonio Kovačić i Darko Kovačić i ja smo krenuli na već unaprijed poznato mjesto jame koja je obećavala po načinu na koji je proizvodila zvukove kad bi bacili kamenja u nju! No nakraju se ipak ispostavilo da je to zbog jezera koje se nalazi […]