OBNOVLJENE MARKACIJE NA PL. PUTU ČEČUCI -PL. SKLONIŠTE “LUDA KUĆA” NA IMBERU

DANA 15.03.2009. U organizaciji Markacijske sekcije našeg društva obnovljene su markacije od Čečuka do pl. skloništa na Imberu. Akciju su odradili Neno Jurko, Zdravko Škobalj, Goran Mlinar, Iva Jurko, Andrea Škobalj i Dijana Jurko. Oko planinarskog skloništa na Imberu ove je nedjelje bilo oko 40-tak ljudi (šteta što su nam neki „utekli“ prije zajedničke slike).

AKCIJA ČIŠĆENJA I MARKIRANJA PUTA PODAŠPILJE-PRIMORSKI DOLAC-IMBER

Dana 01.03.2009.«ČUVARI PLANINSKE PRIRODE» i «MARKACIJSKA SEKCIJA», potpomognuti polaznicima OPĆE PLANINARSKE ŠKOLE društva,  su zajednički organizirali i realizirali ovu akciju. Plan akcije je bio da se u 07,00 sati krene iz Omiša u pravcu Podašpilja osobnim autima. Nakon dolaska u Podašpilje članovi sekcije «ČUVARI PLANINSKE PRIRODE» su trebali odmah početi čistiti put prema Primorskom docu i dalje do Izvora na […]

IZVJEŠČE MARKACIJSKE SEKCIJE ZA 2008. GODINU

Markacijska sekcija „PD IMBER“ broji 12 članova. Od toga su dva registrirana markacista voditelja i sedam markacista pripravnika a ostali su članovi sekcije. 10. 02. 2008 god. Markacijska sekcija započela sa trasiranjem i čišćenjem pl.staze R.Mlinice– Visećgrad. 17. 02. 2008 god. Nastavljeno trasiranje i čišćenje pl. staze R. Mlinice-Visećgrad. 24.02. 2008 god. Završeno markiranje pl. Staze Visećgrad- Fortica. 02.03. 2008 […]