AKCIJA ČIŠĆENJA I MARKIRANJA PUTA PODAŠPILJE-PRIMORSKI DOLAC-IMBER

Dana 01.03.2009.«ČUVARI PLANINSKE PRIRODE» i «MARKACIJSKA SEKCIJA», potpomognuti polaznicima OPĆE PLANINARSKE ŠKOLE društva,  su zajednički organizirali i realizirali ovu akciju. Plan akcije je bio da se u 07,00 sati krene iz Omiša u pravcu Podašpilja osobnim autima. Nakon dolaska u Podašpilje članovi sekcije «ČUVARI PLANINSKE PRIRODE» su trebali odmah početi čistiti put prema Primorskom docu i dalje do Izvora na […]

3. SJEDNICA SEKCIJE

DATUM: 25.02.2009. MJESTO: OMIŠ, Obala gusara bb ZAPISNIK SA 3. SJEDNICESEKCIJE ČUVARI PLANINSKE PRIRODE POČETAK: 20,00 sati NAZOČNI: Neno Jurko, Duje Rastija, Iva Jurko, Jure Čokolić, Vid Abramović, Mirjana Pašalić,  Pjero Orlandini, Ivan Prelas i Miomir Fistanić.Sjednicu je otvorio voditelj sekcije Miomir Fistanić, konstatirao da je sjednici nazočno devet članova sekcije te predložio dnevni red koji je jednoglasno usvojen.

AKCIJA ČIŠĆENJA I MARKIRANJA PUTA RADMANOVE MLINICE-VISEĆGRAD

DATUM: 25.05.2008. Tog je dana sekcija ČUVARI PLANINSKE PRIRODE po prvi put dala doprinos u jednoj od akcija društva. Sama akcija je bila od velike važnosti za, kako naše društvo, tako i za omiško planinarstvo općenito. Naime, tom akcijom je konačno kompletno dovršen i markiran put PLANOVO-FORTICA-VISEĆGRAD-RADMANOVE MLINICE. U samoj akciji su sudjelovale tri ekipe. Tonći Semen, Duje Rastija i […]

AKCIJA POŠUMLJAVANJA OMIŠKE DINARE

DATUM: 09.11.2008. U organizaciji sekcije ČUVARI PLANINSKE PRIRODE a u realizaciji pedesetak članova PK «SPLIT» iz Splita i PD «IMBER» iz Omiša danas se na OMIŠKOJ DINARI održala jako uspješna AKCIJA POŠUMNJAVANJA OMIŠKE DINARE. Donaciju HRVATSKIH ŠUMA, nekoliko pinjola i cedrova te osamdesetak sadnica mladog bora, posađeno je na predjelu poviše Izvora na Imberu. Sama akcija je bila začinjena pjesmom […]