ČIŠĆENJE KANJONA RIJEKE CETINE

Dana 26.03.2011. Na AKCIJI ČIŠĆENJA KANJONA RIJEKE CETINE, koja je u organizaciji HRVATSKE RAFTING SEKCIJE održana danas sudjelovalo je ukupno osamnaest ljudi iz RAFTING KLUBOVA «CETINA» OMIŠ, «CETINA RAFT» ZADVARJE I «DELTA SPLIT te članovi PLANINARSKOG DRUŠTVA «IMBER» OMIŠ: Roko Nikšić, Dino Nejašmić, Anđelko Balić i Miomir Fistanić. Potonji su uspjeli sakupiti tridesetak auto guma i stotinjak kilograma raznog smeća.koje […]

ČIŠĆENJE KANJONA RIJEKE CETINE

Dana 26.03.2011. Na AKCIJI ČIŠĆENJA KANJONA RIJEKE CETINE, koja je u organizaciji HRVATSKE RAFTING SEKCIJE održana danas sudjelovalo je ukupno osamnaest ljudi iz RAFTING KLUBOVA «CETINA» OMIŠ, «CETINA RAFT» ZADVARJE I «DELTA SPLIT te članovi PLANINARSKOG DRUŠTVA «IMBER» OMIŠ: Roko Nikšić, Dino Nejašmić, Anđelko Balić i Miomir Fistanić. Potonji su uspjeli sakupiti tridesetak auto guma i stotinjak kilograma raznog smeća.koje […]

Opća Pl. Škola

OPĆA PLANINARSKA ŠKOLA OPĆA PLANINARSKA ŠKOLA PD «IMBER» OMIŠ (temeljna planinarska edukacija za članove društva i osnovni način privlačenja novih članova) je započela sa radom 2005. godine, dok je društvo još nosilo ime PD «IMBER-MOSOR» OMIŠ. Dvojica članova društva, Pjero Orlandini i Zvonimir Kujundžić su sve sami organizirali: razradili ideju, napravili plan škole, animirali predavače, naručili plakate i drugo. Zahvaljujući […]

Markacijska sekcija

je osnovana 2001. godine I danas broji petnaestak članova. U ovih osam godina djelovanja sekcija je obnovila sve postojeće planinarske putove na Omiškoj Dinari, dobrom djelu Poljičke planine kao i na Mosoru put Omiš – Gata – sv. Jure (Kozik). Osim toga sekcija je očistila i markirala preko dvadeset kilometara novih putova. U sekciji imamo dva registrirana markacista-voditelja. Sekcija planira […]