Prva žena speleolog u S.O PD Imber Omiš

Prva žena speleolog u S.O P.D-.Imber- Omiš prof. Nikolina Marić-Nina, značka br.192. Državni ispiti za speleologa i istruktora speleologije održani su 22 -23 siječnja 2011. u planinarskom domu na Promini. Državnu komisiju činili su : pročelnik Komisijje za spelelogiju HPS-a doc.dr.sc. Dalibor Paar(S.O P.D.S-Velebit) i instruktori speleologije :Teo Barišić(S.O H.P.K sv.MIHOVIL), Marin Glušević (S.O H.P.D- Mosor), Damir Basara(S.O PD- Dubovac) […]

Prva žena speleolog u S.O PD Imber Omiš

Prva žena speleolog u S.O P.D-.Imber- Omiš prof. Nikolina Marić-Nina, značka br.192. Državni ispiti za speleologa i istruktora speleologije održani su 22 -23 siječnja 2011. u planinarskom domu na Promini. Državnu komisiju činili su : pročelnik Komisijje za spelelogiju HPS-a doc.dr.sc. Dalibor Paar(S.O P.D.S-Velebit) i instruktori speleologije :Teo Barišić(S.O H.P.K sv.MIHOVIL), Marin Glušević (S.O H.P.D- Mosor), Damir Basara(S.O PD- Dubovac) […]

AKCIJA MARKIRANJA I ČIŠĆENJA PUTA PLANOVO-FORTICA-BAUČIĆI-DVD

Dana 20.02.2011. Današnja izuzetno uspješna akcija MARKIRANJA I ČIŠĆENJA PUTA PLANOVO-FORTICA-BAUČIĆI-DVD organizirana od strane markacijske sekcije i čuvara planinske prirode PD «IMBER» OMIŠ a u realizaciji devetoro članova društva: Pjera Orlandinija, Nenada Jurka, Dina Nejašmića, Ivana Prelasa, Srećka Vukasovića, Roka Nikšića, Tonća Semena, Roka Pribičevića i Miomira Fistanića označila je pravi početak obnavljanja puteva i staza, koje ćemo sa ponosom […]

AKCIJA MARKIRANJA I ČIŠĆENJA PUTA PLANOVO-FORTICA-BAUČIĆI-DVD

Dana 20.02.2011. Današnja izuzetno uspješna akcija MARKIRANJA I ČIŠĆENJA PUTA PLANOVO-FORTICA-BAUČIĆI-DVD organizirana od strane markacijske sekcije i čuvara planinske prirode PD «IMBER» OMIŠ a u realizaciji devetoro članova društva: Pjera Orlandinija, Nenada Jurka, Dina Nejašmića, Ivana Prelasa, Srećka Vukasovića, Roka Nikšića, Tonća Semena, Roka Pribičevića i Miomira Fistanića označila je pravi početak obnavljanja puteva i staza, koje ćemo sa ponosom […]

AKCIJA MARKIRANJA I ČIŠĆENJA PUTA PLANOVO-FORTICA-BAUČIĆI-DVD

Dana 20.02.2011. Današnja izuzetno uspješna akcija MARKIRANJA I ČIŠĆENJA PUTA PLANOVO-FORTICA-BAUČIĆI-DVD organizirana od strane markacijske sekcije i čuvara planinske prirode PD «IMBER» OMIŠ a u realizaciji devetoro članova društva: Pjera Orlandinija, Nenada Jurka, Dina Nejašmića, Ivana Prelasa, Srećka Vukasovića, Roka Nikšića, Tonća Semena, Roka Pribičevića i Miomira Fistanića označila je pravi početak obnavljanja puteva i staza, koje ćemo sa ponosom […]