DATUM: 11.11.2008.

Zvonimir Kujundžić, Neno Jurko i Miomir Fistanić su izradili slike sa akcije od prije dva dana te priredili izložbu istih na oglasnoj ploči društva na Fošalu.